Köşe Yazıları

■ NEDİR BU HURİ DEDİKLERI!?

■ NEDİR BU HURİ DEDİKLERI!?

Hayatım boyunca Huriler ilgili bana çok soru soruldu!?
Başladım araştırmaya!?

Kur’an’ın açıklamadığı bir şeyi, Kur’an açıklıyormuş gibi bir algı yaratılarak asırlardır Emevi din anlayışı erkek egemen bir ruh haliyle topluma sunulmaktadır. Bu konuda Hadis diye rivayet edilen Sahih olmayan beyanları Hz. Peygamber (s.a.v)’e isnat etmek ciddi bir hatadır.

Kur’an ile tezat teşkil eden bu tür rivayetleri Sahih kabul etmek mümkün değildir.
Cenneti, daha çok erkekler için hazırlanmış bir alan gibi gösteren ve insanlara (sadece kadınlara veya sadece erkeklere değil) yaptıklarının karşılığının verileceğini söyleyen Kur’an ayetlerinin ruhuna ters bir anlayış ile Hurileri kadın gibi görmek, Kur’an’ın onayladığı bir durum değildir!
Böyle bir ruh hali, hastalıklı bir ruh halidir! Tamamen Emeviler’den bize miras bırakılan bir ruh halidir!
Kadın ve erkek, Cennet ehline hizmet eden nurani varlıklardır Huriler!

Burada dikkat çekilmesi gerekli durum “Huri” kelimesinin Arapça’da dişi veya erkek bir kelime olmadığıdır. Bu kelime “gözünün beyazı bembeyaz, tertemiz, güzel” gibi anlamlara gelmektedir.

Hakkında çok konuşulan, din düşmanları tarafından istismar edilen bu konu hakkındaki görüşümü kısaca açıklarken, Kur’an’da cennette cinselliğin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı veya Hurilerin cinsel bir ödül olduğuna dair açık bir ifade var mı? Bu sorunun cevabı kesinlikle ve açıkça “Hayır!”dır.

Kur’an’da, Ahirette cinsel yaşamın detayları olmadığı gibi, olduğuna veya olmadığına dair açık bir ifade de yoktur. Bu açıdan bakıldığında Ahirette cinselliğin olması “mümkün” olabir kategorisindedir.

Ahirette insan nefsinin istediklerinin karşılanacağını söyleyen Ayetlere (Bakınız: Fussilet, 41/31ve Zuhruf, 43/71) binaen, Ahirette cinsellik olacağı beklentisi, bence makul bir beklentidir. Fakat orada, insanın, yeni bir şekilde yaratılacağını ifade eden Ayetlere (Bakınız: Vakıa, 56/61) binaen, açıkça belirtilmeyen bu durumu “mümkün” görmeme rağmen, bu yeni yaratılışta böyle bir şeyi arzu edip etmeyeceğimizi bilemeyeceğimizi tespit etmede fayda var.
Cennetteki insanların hoşuna gidecek birçok nimetin gerçek vasıflarını hiç kimsenin bilmediğini söyleyen Secde, 32/17. Ayeti, bu konuda olması gerekli zihinsel tavra ışık tutmalıdır.

Kur’an’da, Cennetteki nimetlerin gerçek vasıflarını kimsenin tam olarak bilemeyeceği belirtildiğine göre, Kur’an’ın bu nimetleri anlatmasının tek yolu “benzetmelerle anlatım” (teşbih) yapmaktır.
Bakınız: Al-i İmran, 3/7. Ayet, Kur’an’da “benzetmeli anlatımın (müteşabih) önemini göstermektedir.

Arapça’da, başka birçok dilde olduğu gibi, erkek-kadın karışık topluluklara ve sırf erkeklerden oluşan topluluklara kullanılan fiiller ortaktır. Sonuçta cennetlikler için bu tip fiiller kullanıldığı gibi cehennemlikler için de aynı fiiller kullanılır. Bu ödül veya cezaların sırf erkeklere mahsus olduğunu düşünemeyeceğimiz gibi “hurilerin” sırf erkekler için bir ödül olduğunu düşündürecek Kur’an’da bir ifade de yoktur. Bu konuda Tefsirci İslam alimi Prof. Dr. Mehmet Okuyan şöyle demektedir: “Kur’an’da eğer kadınlarla ilgili çok özel bir mesele gündeme getirilecekse, onlara ait dişi zamirler veya kullanımlar devreye sokulur. Eğer önemli bir fark yoksa o zaman cümlelerin içerisinde erkek ve kadın ayırımı yapılıyorsa da sonuçta tek sığa tercih edilir ki, bu da müzekker, yani erkek sığadır.”

Burada dikkat çekilmesi gerekli durum “Huri” kelimesinin Arapça’da dişi veya erkek bir kelime olmadığıdır. Bu kelime “gözünün beyazı bembeyaz, tertemiz, güzel” gibi anlamlara gelmektedir. Kur’an’da Hurilerin insanlarla “eşleştirileceği” (zevvecnahum) ifade edilmektedir.

(Bakınız: Duhan, 44/54; Tur, 54/20); fakat bu eşleştirmede cinsellik olduğu şeklinde bir beyan yoktur. Nitekim Kur’an’da nefislerin eşleştirilmesi için (Bakınız: Tekvir, 81/7), ahirette insanların gruplar şeklinde birleştirilmesi için (Bakınız: Vakia, 56/7) de aynı kelime (zevc) geçmekte, fakat buradaki “eş, grup olma” anlamındaki “zevc” kelimesinden kimse cinsel ilişkili bir eşleştirmeyi anlamamaktadır.

Niteliği bilinmeyen bir varlığın insanlarla buluşturulmasından ne hakla kesin şekilde cinsellik anlamını, hem de sadece erkekler için çıkarmaktayız üstelik kelimenin kendisi bir dişi kelime bile değilken!?

Cennet nimetleri, bu dünyada yapılan iyiliklerin ve Allah’ın hem erkeklere ve hem kadınlara rahmetinin bir sonucuyken, bu şekilde bir Tefsirin, erkek merkezli ve Arap zihniyeti merkezli bir Tefsir anlayışından kaynaklandığını düşünmekte haksız mıyız?

Kur’an’da bahsedilen Hurilerin, Cennet’e girecek insanların arkadaşları veya hizmetçileri veya rehberleri gibi bir görevleri olabileceğini de düşünmek pekala mümkünken, neden onların “cinsel partner” olduğunda ısrar edilmektedir? İşin en iyisi, Kur’an’da anlatılan kesitte Hurilerin fonksiyonunun anlatılmadığını tespit ederek, “fonksiyonları nedir?” sorusuna “bilmiyoruz” cevabını vermektir.

Cenneti tam anlayamadığımız için bazı sorular aklımıza gelebilir, bunlar normaldır.
Hadislerden anladiğımızı özetlersek eğer;
Cennette:
İnsan bir anda pek çok yerde bulunabilecek!
Her insana bağlar ve saraylarla dolu dünya kadar geniş bir yer verilecek!
İnsanın istediği her şey olacağı gibi, istemediği hiçbir şey de olmayacak!
Cenneti dünyanın ölçüleriyle anlamak mümkün değildir. Anne karnındaki çocuğun aklı olsa dünyayı anlattığımız zaman anlaması nasıl mümkün değilse, bu dünya da Cennet’e göre anne karnı gibidir.
“Gerçekten cennetlik olanlar, o gün eğlenceyle meşguldurler.”
Yasin, 36/55

“O Cennetlerde gözlerini eşlerinden başkasına çevirmeyen eşler vardır ki, eşlerinden önce kendilerine ne bir insan dokunmuştur, ne de bir cin. Onlar yakut ve mercan gibidirler.”
Rahman, 55/56, 58

Haydi sevinin erkekler!?
Hurilerle ilgili bazi Ayetler!

“İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.”
Duhan, 44/54

Açıklama:
Çeşitli Ayetlerde geçen Huri kelimesi, Ahver veya Havra kelimelerin çoğuludur ve Cennet eşleri için kullanılmaktadır. Gözünün akı çok beyaz, siyahı da çok siyah olanlar veya kalpleri, nefisleri ve gözleri güzel olanlara denilir. İlgili Ayetlerde geçen bu kelimenin cinsiyet ve cinsellik içermesi söz konusu değildir. Çünkü kadın-erkek bütün cennetliklere Cennet arkadaşı olarak ikram edilecektir.

“(Dünyada) işlediklerine karşılık olarak onlara, sedefteki inciler gibi ceylan gözlü (iri gözlü) Huriler vardır. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar.”
Vakia, 56/22-23-24

“Yanlarında, örtülü yumurta gibi (bembeyaz), bakışlarını da yalnız eşlerine çevirmiş güzel gözlüler vardır.”
Saffat, 37/48-49

“Otağlar (çadırlar) içinde sahiplerine tahsis edilmiş (gözlerini dikmiş olan) Huriler vardır.”
Rahman, 55/72

“Bunlara, onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.”
Rahman, 55/74

Mehmet Bozkurt, Eğitimci, İlahiyatçı Araştırmacı Yazar

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL