Köşe Yazıları

‘‘HAYVANLARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’’

‘‘HAYVANLARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ’’

Canlı varlıkların birçok yönleriyle, insana en yakın olanı hayvanlardır. Bunlardan bilhassa evcil olanlar, insanların günlük hayatlarında olduğu gibi, günümüzde de onlara muhtaçtır. Her çeşit maddî ilerlemeye rağmen gelecekte de hayatımızın vazgeçilmez birer tamamlayıcısı olmaya devam edecekleri muhakkaktır.

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlarda bizim bir komşumuz, onlarla da yaşam alanlarımızı ortak paylaşmak zorundayız. Tabi bu sevimli dostlarımız sevimsizleştiklerinde onları daha iyi şartlarda ve ortamlarda yaşaya bilmeleri için uygun barınaklara almak lazım. Çoğu il ve ilçelerde hayvan barınakları hizmeti veriliyor, bu barınaklar yetersiz ve eksik.

5199 sayılı Kanuna ek madde eklenerek, 13. Madde; ‘’Belediyelere aşağıdaki yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kuracaktır. Birinci fıkrada belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürür. Rehabilite edilen hayvanlar Bakanlıkça oluşturulan veri tabanına kaydedilir. Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, bakımevine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır. Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilir. Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, köpekler alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirler alınır. Bakanlık da bu kapsamdaki köpeklerin kısırlaştırılmasına her türlü yardımda bulunur.’’ Deniliyor..

“Hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım. Varlık âlemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dini, vicdani ve insani sorumluluğumuzu yerine getirerek Rabbimizin rızasına talip olalım.” Sokak hayvanları için güzel ve iyi bir barınak yapılsa, sokak kedileri için yeşil alanlara kedi evleri, su ve mama kapları konulsa. Park ve bahçelere kuş evleri yapılsa güzel olmaz mı?..  Allah der ki: “Hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklardır.” Allah’a ısmarladık, hoşça kalın..

                                   Aydın Benli

                   Siyaset Bilimci. Araştırmacı Yazar

YORUMLAR (1)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL